whatsapp

אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

עוד לא נרשמתם? יאללה, תצטרפו!

דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

להרשמה

תקנון

1. כללי

1.1 ניו ליין קוסמטיקס בע"מ ("החברה"), הינה בעלת הזכויות והמפעילה של האתר:  ("האתר").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה ("תנאי השימוש").

1.2. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר. השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו.

1.3. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד  ונאסר כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.4. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו הינו לצרכי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

2. קניין רוחני

2.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהקמתו והפעלתו.

 2.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע שהוא מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

2.3.   אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בו לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

3. הסרת אחריות

3.1. השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאים את תכני האתר לצרכיו של כל משתמש באופן פרטני. המשתמש לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש או התגובות שיעורר (ככל ויעורר) פרסום תכנים באתר.

3.2. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר (לרבות על דרך של קישורים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מובהר כי החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

3.3. החברה מעודדת את המשתמש להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר (ככל ותכנים אלו מפורסמים באתר), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם החברה.

 

4. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי השימוש.

 

5. קישורים

5.1. באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

5.3.  אין בין החברה לבין בעלי לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר ("אתרים חיצוניים"): יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לחברה כל אחריות, שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

5.4.אין החברה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים המצויים באתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים בהם (לרבות ביחס למכירת מוצרים באותם אתרים).

5.5. אין בקישורים לאתרים חיצוניים משום מתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים ו/או הנמכרים בהם.

 

6. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

6.1 החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה, הפועל בכתובת האינטרנט  ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. לפיכך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

6.2 תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. אנו סוקרים, בין השאר, את האופן שבו תשתמש ניו ליין קוסמטיקס בע"מ במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון, אמצעי התשלום ועוד.

6.3 ניו ליין קוסמטיקס בע"מ רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס הפניה של המשתמש על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשותך

6.4 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

6.5 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, כדי:

6.5.1 לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;

6.5.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

6.5.3 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

6.5.4 פרסום מידע ותכנים לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר;

6.5.5 כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

6.6 המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי אבל יכול להכיל גם את פרטי הרוכש.

6.7 דיוור ישיר אלקטרוני. החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי; בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת  הדיוור. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשי האתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

6.8 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

6.8.1 אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה כל המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה;

6.8.2 מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי  המשתמש;

6.8.3 אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

6.8.4 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות    המשתמש לצד שלישי;

6.8.5 אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.9. אתר החברה משתמש ב"עוגיות  "(Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים ויישומים מעודכנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

6.10 פרסומות של צדדים שלישיים. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

6.11 החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

6.12 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל: 1-800-22-59-22 או באמצעות פקס מס': 08-9322618 או בדואר רגיל אל: ניו ליין קוסמטיקס בע"מ רחוב: שידלובסקי 5, א.ת צפוני, יבנה

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

6.13 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

6.14 גדעון מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את החברה ו/או גופים קשורים לה לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות החברה ו/או מועדון לקוחותיה, לרבות הצעות לרכישת מוצרי החברה ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל הלקוחות. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של ניו ליין קוסמטיקס בע"מ, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.

 

7.מכירת מוצרים

7.1 כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להרשם לאתר על מנת להשתתף בקניית מוצרים באמצעות האתר ("רכישה"):

7.1.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.1.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7.1.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק  בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.1.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל ו/או בחו"ל.

7.2 המוצרים ותנאי רכישה

7.2.1 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג 'דף מכירה'. דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, המחיר של המוצר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.

7.2.2 תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או בדף המכירה הינן להמחשה בלבד.

7.2.3 נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מורשה מטעמו.

7.2.4 האחריות בעבור המוצרים הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

7.2.5 החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי.

7.2.6 השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי וכי המוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.

7.2.7 הזנת כל הפרטים המבוקשים באופן מלא ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל'רוכש'.

7.2.8  חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

7.2.9 הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה מכרעת וחלוטה לנכונות הפעולות.

7.2.10 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים נגדו.

7.2.11 במידה והעסקה לא מאושרת על ידי חברת האשראי יש ליצור קשר מידי עמה כדי לבדוק את סיבת הסירוב לעסקה.

7.2.12 לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל שירות הלקוחות של החברה  באמצעות דואר אלקטרוני 

7.3 ביטול עסקה

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.

7.4 אספקת המוצרים

החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

7.4.1 "כוח עליון" לרבות, אך לא רק, מצב חירום, נזקי טבע, פעולות טרור, מלחמה  ופעולות איבה.

7.4.2 שביתה ו/או עיצומים במכס אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים   לייצור ו/או הובלת המוצרים.

7.4.3 כל סיבה נוספת שאינה בשליטת החברה.

7.4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

7.4.5 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה  כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וערבי חג.

7.4.6 ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים משידלובסקי 5, יבנה, הלקוח יגיע רק בתיאום טלפוני מראש.

7.4.7 אספקת המוצרים הינה עד לכתובת הלקוח ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.

7.4.8 המונח הובלה ואספקה משמעותם כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

7.4.9 במקרים שבהם בוצעה באתר הזמנה של מוצר שאזל מהמלאי יווצר קשר עם הרוכש ההזמנה תבוטל והוא יזוכה בכרטיס האשראי.

7.4.10 במקרה של תקלה טכנית ו/או כשל טכני במערכת האתר, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנות שבוצעו ולזכות את הרוכש במלוא הסכום ששילם

7.5 דמי משלוח

7.5.1 דמי המשלוח ישולמו ע"י הרוכש במסגרת ביצוע ההזמנה והתשלום בגין המוצר.

7.5.2 מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי של המוצרים ע"י הרוכש כאמור בסעיף 7.4.6 דלעיל, לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.

7.5.3 דמי המשלוח ו/או כל הכרוך במשלוח עבור מוצר יכולים להשתנות בהתאם לכתובת המסירה שמסר הרוכש.

7.6 אחריות על המוצרים

7.6.1 האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

7.6.2 האחריות למוצר מייבש שיער  BLASTER ULTRAניתנת לתקופה של18  חודשים מיום הרכישה.

7.6.3 האחריות למוצרי חשמל NGPRO   (מקלונים ומחליקים) ניתנת לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.

7.6.3 האחריות הינה בהתאם לכתב האחריות.

7.6.4 האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות המקוונת של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

7.6.5 הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

7.6.6 אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה .

7.6.7 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק המוכח האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

 

8. מדיניות החזרות וביטולים

הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת ? או בשיחה טלפונית לנציג האתר או החברה המפעילה (054-6830032), וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.

ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום מיום קבלת ההודעה מהאתר או מהחברה המפעילה על כך שההזמנה נארזה וממתינה ללקוח לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ"ל. לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

 

9. דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או מהשימוש באתר יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו